Jezu ufam Tobie - Ty się tym zajmij - proś a otrzymasz

"Jezu ufam Tobie - Ty się tym zajmij" (zobacz jak skuteczna jest ta krótka modlitwa), gdyż : "Proście o cokolwiek byście chcieli, a będzie wam dane" (Jan 15)

Dwa lata temu zapisałam tu kilka ważnych dla mnie skutecznych modlitw i sposobów radzenia sobie z problemami. Nie sądziłam, że to się komuś przyda. Zaglądam tu gdy potrzebuję. Ku pokrzepieniu serca własnego znalazłam taki oto dowód jak Jezus działa, gdy się Jemu zaufa.
" Przeżywałam bardzo trudne chwile i nie radziłam sobie z nawarstwiającymi problemami. Wydawało mi się, że zwariuję. Nie mogłam spać ani jeść i na szczęście trafiłam na tą stronę. Zastosowałam się do wskazówek tu zawartych. Modliłam się. Przyznam szczerze, że od czasu do czasu wracał do mnie niepokój. Mówiłam wtedy "JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ". Znowu się uspokajałam. WSZYSTKO SIĘ DOBRZE SKOŃCZYŁO. Dziękuję za wskazówki. Pomogły mi spojrzeć na sens modlitwy z całkiem innej strony. Szczęść Boże Wszystkim, którzy to przeczytają. " Komentarz pochodzi z tego wpisu: JEZU UFAM TOBIE
Polecam co powiedział Jezus do sługi Bożego Dolindo Ruotolo Oto fragment zapisek z pism Sł Bożego Dolindo Ruotolo:

"
Gdy zobaczysz, że twoja dolegliwość zwiększa się zamiast się zmniejszać, nie martw się, zamknij oczy i z ufnością powiedz Mi: "Bądź wola Twoja, Ty się tym zajmij!" Mówię ci, że zajmę się tym, że wdam się w tę sprawę jak lekarz, a nawet, jeśli będzie trzeba, uczynię cud.
Widzisz, że sprawa ulega pogorszeniu? Nie trać ducha! zamknij oczy i mów: "Ty się tym zajmij" Mówię ci, że zajmę się tym i że nie ma skuteczniejszego lekarstwa nad moją interwencję miłości. Zajmę się tym jedynie wtedy, kiedy zamkniesz oczy. Nie możecie spać, wszystko chcecie oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć i w ten sposób zawierzacie siłom ludzkim albo - gorzej - ufacie tylko interwencji człowieka.
A to właśnie stoi na przeszkodzie moim słowom i memu przybyciu.
Och! Jakże pragnę tego waszego zawierzenia, by móc wam wyświadczyć dobrodziejstwa i jakże smucę się widząc was wzburzonymi. Szatan właśnie do tego zmierza: aby was podburzyć, by ukryć was przed moim działaniem i rzucić na pastwę tylko ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko Mnie, oprzyjcie się na Mnie, zawierzcie Mnie we wszystkim. Czynię cuda proporcjonalnie do waszego zawierzenia Mnie, a nie proporcjonalnie do waszych trosk. Kiedy znajdujecie się w całkowitym ubóstwie, wylewam na was skarby moich łask. Jeżeli macie swoje zasoby, nawet niewielkie lub staracie się je posiąść, pozostajecie w naturalnym obszarze, a zatem podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, któremu często przeszkadza szatan. Żaden człowiek rozumujący tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów. Lecz na sposób Boski działa ten, kto zawierza Bogu. Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami duszy: Jezu, Ty się tym zajmij! Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach. Postępujcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na moją miłość!
Nie ma skuteczniejszej Nowenny od tej: „Och Jezu, oddaję się Tobie, Ty się tym zajmij”
„Trwajcie w Miłości Mojej... jeśli trwać będziecie we Mnie i trwać będą w was Moje Słowa, proście o cokolwiek byście chcieli, a będzie wam dane” (Jan 15).
Bł. Sługa Boży Dolindo Ruotolo, (1882-1970) tercjarz franciszkański, który został przeniesiony i pochowany w parafii MB Niepokalanej z Lourdes i św. Jana dei Vecchi w Neapolu. www.dolindo.org/english
WIĘCEJ TUTAJ

KAŻDĄ czynność zaczynaj od słów: JEZU UFAM TOBIE, a gdy sprawy się komplikują, dodaj: TY SIĘ TYM ZAJMIJ a zobaczysz cuda w swoim życiu.

Znalazłam dziś kolejne komentarze. Oto fragmenty:
Siostra Faustyna pisała, że oczy (spojrzenie) na obrazie "Jezu ufam Tobie" są takie same jak wtedy, gdy Pan Jezus umierał na krzyżu. Sami zobaczcie jak wielka miłość i dobroć jest w tych oczach. Zrozumiałam wreszcie co znaczy Masz za Obrońcę Boga. I zachwyciło mnie to. Cóż bowiem się może stać, gdy sam Bóg mnie broni.
Drugi fragment: Spróbujcie. Dajcie Bogu szansę działania. Zróbcie tak jak mówił Jezus.
Powiedzcie Mu przed każdą nawet najdrobniejszą czynnością " Jezu ufam Tobie, Ty się tym zajmij" I to naprawdę działa. Tak jakby sam Bóg chciał uczestniczyć w każdej, ale to każdej minucie mojego (naszego) życia :) I to jest moje niesamowite ODKRYCIE ! I sądzę, że tak jak dla mnie było to trudne do uwierzenia (dopóki się sama nie przekonałam)tak sądzę, że nie byłam odosobniona w tym niedowierzaniu ( a może jakiejś nieświadomości, że taka bliskość Boga jest możliwa) WIĘCEJ TUTAJ

21.5.09

Cudowny Medalik (Miraculous Medal), posłannictwo Wiary, Nadziei i Miłości.


Pierwotna nazwa Medalika, "Medalik Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia", z uwagi na ogrom łask jakie otrzymywali ludzie, po siedmiu latach zamieniona została , na Cudowny Medalik (Miraculous Medal)
Medalik został objawiony Świętej Katarzynie Laboure w 1830 roku.

Modlitwa wybita na Cudownym Medaliku, do odmawiania, której zachęcała Maryja,

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy"


Pierwsze objawienie Najświętszej Dziewicy, miało miejsce w nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku.


W cztery miesiące później, 27 listopada 1830 roku, Święta Katarzyna w ciszy rozmyślania ujrzała Najświętszą Dziewicę z oczami wzniesionymi ku niebu. Przedstawiała Ona Bogu GLOB ziemski uwieńczony małym krzyżykiem: wyobraża on cały świat, wszystkich ludzi, każdego z nas.
Święta Katarzyna spędziła 46 lat w Reuilly, służąc w pokorze starszym ludziom.
Zmarła w 1976 roku, pochowana została w podziemiach domu w Reuilly.
W 1933 ciało Jej zostało umieszczone w obecnym relikwiarzu. Jest tak zachowane jakby umarła niedawno. Ubrana jest w habit, który Siostry Miłosierdzia nosiły do roku 1964.
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia założyła Święta Ludwika de Marillac razem ze Świętym Wincentym a'Paulo.
Kaplica Cudownego Medalika mieści się w Paryżu. 140, rue du Bac 75340 Paris Cedex
Telefon: 45484361


Na awersie Medalika:
Maryja na globie przybrała postawę stojącą.
Z Jej rąk spływają PROMIENIE, które przedstawiają łaski jakie Maryja zlewa na wszystkich, którzy Ją o nie proszą.
Depcze głowę WĘŻA, symbol zła
Głowa Jej UWIEŃCZONA JEST KORONĄ Z DWUNASTU GWIAZD.
Jest Ona Matką Kościoła zbudowanego na fundamencie dwunastu Apostołów oraz naszą Matką.
Na rewersie Medalika:
- Krzyż
- Litera M i DWA SERCA JEZUSA I MARYI, symbol miłości, pokazują silne złączenie Maryi z Jezusem w Jego Męce
- 12 gwiazd, jako symbol apostolskiego zaangażowania.
Modląc się z ufnością możemy prosić Ją o wstawiennictwo za nami i pomoc w każdej potrzebie.

Matka Boża wydała polecenie Świętej Katarzynie
" Każ ten medalik wybić według tego modelu.
Wszyscy, którzy będą go nosili otrzymają Łaski w obfitości, szczególnie jeśli będą nosić ten medalik na szyi i z ufnością będą odmawiać tę MODLITWĘ, oni otrzymają szczególną opiekę Matki Boskiej i liczne łaski"

Medalik zostaje zaprojektowany ściśle według wskazówek, które Maryja przekazała s. Katarzynie Labouré i rok po objawieniach pierwszych 1500 sztuk trafia do wiernych.

Wybicie Medalika zbiegło się z epidemią cholery zbierającej tragiczne żniwo w Paryżu i okolicach. Większość z pierwszych egzemplarzy trafiło w ręce chorych.

Niedługo potem zaczęły lawinowo napływać wiadomości o niezwykłych wydarzeniach, które przypisywano działaniu Niepokalanej.

10 lat później Medalik nosiło już około 100 milionów wiernych, choć nadal nic nie wiedziano o objawieniach.

Święty Maksymilian Maria Kolbe był propagatorem "Cudownego Medalika"

Św. Maksymilian Maria Kolbe - kapłan i męczennik, założyciel Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" za godło swego ruchu maryjnego obrał Cudowny Medalik.

Propagował wiedzę o Medaliku wśród katolików i wśród niewierzących. Św. Maksymilian tak pisał na temat medalika: "Jej medalik rozdawać, gdzie się tylko da: i dzieciom, by zawsze go na szyi nosiły i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod Jej opieką miała dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych czasach. A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją - o tym, to już koniecznie medalik Niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go nosić, a tymczasem gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie. Dużo jest zła na świecie, ale pamiętajmy, że Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża piekielnego".

Objawienie się Matki Bożej na skutek, którego nastąpiło nawrócenie Ratisbonne potwierdzone zostało przez Papieża 3.o6.1842 roku

Oficjalna strona Kaplicy Cudownego Medalika

Prośby, podziękowania, modlitwy i intencje możesz wysłać do Kaplicy Cudownego Medalika. Złożone zostaną one u stóp ołtarza w Kaplicy Cudownego Medalika.
Matka Boża ZAPRASZAŁA:
" Przychodźcie do stopni tego ołtarza. Tutaj łaski spłyną na każdego, kto o nie poprosi z ufnością i żarliwością"

W Polsce lub na stronach w języku polskim znajdziesz więcej informacji:
- Stowarzyszenie Cudownego Medalika w Polsce
- Stowarzyszenie Cudownego Medalika i informacje bieżące z Kaplicy Cudownego Medalika

Filmy związane z Matką Bożą, Cudownym Medalikiem i Kaplicą Cudownego Medalika


KOLEJNE OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ, które również zostały zaaprobowane przez Papieży miały miejsce:

- w 1846 w La Salette,

- w 1858 roku w Lourdes,

Prośby, podziękowania, modlitwy i intencje do Matki Bożej, które zostaną umieszczone W GROCIE W LOURDES, możesz złożyć tutaj na oficjalnej stronie Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes.

- w 1871 roku w Pointmain,

- w 1876 roku w Pellevoisinn,

- w 1879 roku w Knock w Irlandii,

- w 1917 roku w Fatimie w Portugalii,

- w 1932 roku w Beauraing w Belgii,

- w 1933 roku w Banneux w Belgii,

- w 1953 roku w Syrakuzach na Sycylii Matka Boża nie objawiła się, lecz zasłała swoje łzy ludziom.

Ponadto w 1531 roku w Guadalupe w Meksyku ukazała się Matka Boska. Oficjalna strona Sanktuarium w Guadalupe, na której możesz złożyć swoje prośby, podziękowania i modlitwy

Msze Święte i modlitwy online - kamery internetowe

100 komentarzy:

 1. Mateńko dziękuję że już mi pomagasz abym dostąpiła łaski Bożej, ale proszę gorąco wróć mi miłość Jacka, abym mogła razem z nim "wyprowadzać dobro ze zła". Dziękuję i proszę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zobaczcie koniecznie ten film:

   http://www.zaginiona-owca.pl/chlopiec-ktory-zobaczyl-niebo/

   cuda się zdarzają;)

   Usuń
  2. Matko Nieustajacej pomocy,otocz płaszczem opieki brata Michała ijego rodzinę aby kroczył drogą którą mu wskażesz .Wyprostuj Matko drogi jego życia wyrwij ze szponów szatana.Daj łaskę spokoju i wyciszenia dla zagubionego serca.Wstawiaj się za nami..

   Usuń
 2. Kochany Jezu za pośrednictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy błagam Cie Jezu o uzdrowienie i przemienienie naszego małżeństwa Klaudii i Jana o CUD odrodzenia się w sercu mojego męża Jana miłości małżeńskiej, miłości do mnie, o powrót mojego męża do domu do mnie i do synka. Błagam Jezu daj mu pokój serca, dary Ducha Świętego, ulżyj jego wewnętrznym cierpieniom, daj mu radość życia, sens życia, ulecz jego dusze i ciało, wyciągnij go ze stany przygnębienia, daj mu zdrowie i siłę. Daj mu wiarę, nadzieję i miłość, pomóż mu odnaleźć drogę do Twojego Serca i drogę do domu do nas, czekamy na niego, tęsknimy i kochamy go. Strzeż go od złego, miej go w codziennej opiece. Błagam niech nas opuszczą te wszystkie nieszczęścia. Składam Ci Jezu podziękowanie za uratowanie go z wypadku samochodowego - zawierzam Tobie i Twojemu Najświętszemu Sercu nasze życie. Jezu weź nas w opiekę, ULITUJ SIĘ nad nami Błogosław nam! Przebacz nam! Błagam - Klaudia.

  OdpowiedzUsuń
 3. A ja powoli watpie ze cokolwiek sie zmieni w moim zyciu.....

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. NIGDY NIE WOLNO CI ZWĄTPIĆ. PAMIĘTAJ O TYM. PAN BÓG JEST ZAWSZE PRZY TOBIE ZAUFAJ MU A ON NIGDY CIE NIE ZAWIEDZIE. JAK MÓWIŁ ŚW. JAM MARIA VIANNEY : NIEJEDEN RAZ BÓG CHCE NAS DOŚWIADCZYĆ I WYSŁUCHUJE NAS NIE OD RAZU. [...] A WY ZAZWYCZAJ TRACICIE OTUCH Ę I PRZESTAJECIE SIĘ MODLIĆ, JEŚLI TYLKO BÓG NIE WYSŁUCHA WAS OD RAZU. ŚWIĘCI POSTĘPOWALI INACZEJ. PAMIĘTAJCIE, ŻE JEŚLI BÓG NIE UDZIELI WAM TEGO , O CO PROSICIE, TO OBDARZY WAS INNYMI , BARDZIEJ POTRZEBNYMI ŁASKAMI.

   Usuń
 4. jezu blagam ciebie o pomoc chron nas od nieszczesc zla klopotow problemow falszywych ludzi ulituj sie nad nami wiesz jakie mamy klopoty z ktorymi nie mozemy sobie poradzic jest coraz gorzej nie wiem co robic jak zyc brak pracy i perspektyw zmien nasze zycie na lepsze nie daj nam upasc niech z tych trudow wyjdziemy zwyciesko jezu ufam tobie ty sie tym zajmij blagam ciebie pomoz nam nie opuszczaj nas w potrzebie daj nam znak ze nas slyszysz jezu prosimy ciebie o cud tylko ty jestes w stanie nam pomoc blagamy

  OdpowiedzUsuń
 5. „Pewnego dnia śniło mi się,
  Że spacerowałam plażą z Panem,
  Na ciemnym niebie rozbłyskiwały sceny z mego życia.
  Po każdej z nich na piasku pojawiały się dwie pary stóp:
  jedne należały do mnie
  a drugie do Pana.
  Kiedy błysnęła przede mną ostatnia scena,
  Spojrzałam znowu za siebie.
  Nie zauważyłam śladów stóp Pana.
  Uświadomiłam sobie, że był to najgorszy
  i najsmutniejszy czas w moim życiu.
  Nigdy nie mogłam o nim zapomnieć.

  ‘Panie – rzekłam – kiedy postanowiłam iść za Tobą,
  powiedziałeś mi, że zawsze będziesz przy mnie.
  Jednak w najtrudniejszych chwilach mojego życia
  na piasku widniały ślady tylko jednych stóp.
  Panie, dlaczego, gdy najbardziej Cię potrzebuję,
  Ty mnie zostawiasz?’.
  ‘Moje drogie dziecko – wyszeptał – kocham cię
  i nigdy cię nie opuszczę, nigdy i nigdzie
  w chwilach prób i doświadczeń.
  Gdy widziałaś ślady tylko jednych stóp
  to znak, że Ja niosłem cię na swoich ramionach’.”

  Dziękuję Święta Katarzyno z Paryża za pomoc!!!

  OdpowiedzUsuń
 6. Same prośby, a gdzie podziękowania za wysłuchanie, czyżby ludzie wykorzystali limit cudów i łask ? Szkoda jest tyle potrzeb

  OdpowiedzUsuń
 7. kochana matuchno proszę o opiekę

  OdpowiedzUsuń
 8. PANI CUDOWNEGO MEDALIKA MATKO NIEPOKALANA MARYJO!!!!PROSZĘ CIĘ UZDRÓW MOJĄ PRZYJACIÓŁKĘ Z CHOROBY NOWOTWOROWEJ PIERSI!!!SPRAW,ABY WYZDROWIAŁA!!!JOANNA!

  OdpowiedzUsuń
 9. Maryjo,Matko nasza,
  dziękuję Ci za W.i wszystko dobro, które zdziałał dzięki swojej wiedzy. Proszę przeprowadź go przez chorobę i wyproś łaskę spowiedzi.
  B-Maria

  OdpowiedzUsuń
 10. o uwolnienie od przeklenstwa ,zdrowie ,efekty w pracy i obrone pracy magisterskiej.

  OdpowiedzUsuń
 11. matenko od cudownego medalika modl sie za moja rodzine o zdrowie i dobry dalszy los chron i bron nas od zla trudnosci klopotow jezu ufam tobie prosze ciebie ty sie tym zajmij blagam pomoz nam dziekuje za wszystko bog zaplac za opieke

  OdpowiedzUsuń
 12. Matko Najświętsza spraw żeby rozwiazały się wszystkie moje trudne sprawy. Otocz swoja opieką moich synów

  OdpowiedzUsuń
 13. MARYJO OTOCZ MNIE SWOJA OPIEKA POMOZ MI WYJSC Z DUZYCH KLOPOTOW I DAJ MI CHEC DO ZYCA

  OdpowiedzUsuń
 14. O MARYJO BEZ GRZECHU POCZETA MODL SIE ZA NAMI KTORZY SIE DO CIEBIE UCIEKAMY

  OdpowiedzUsuń
 15. Kochana Maryjo proszę cię o Błogosławieństwo Boże proszę o potomstwo dla siebie Katarzyny i mojej koleżanki Agnieszki oraz o zdrowie mojej kochanej mamy Elżbiety , abstynencję mojego taty oraz o zdrowie dla całej rodziny oraz serdecznych przyjaciół . Proszę cię Maryjo aby moja znajoma Zofia nie chorowała 'Amen

  OdpowiedzUsuń
 16. MARYJO POMOZ MI BLAGAM CIE

  OdpowiedzUsuń
 17. Kochana Maryjo moja Matko Niebieska
  Kochany Jezu moj Panie Błękitny
  Prosze was zajmijcie sie moimi prosbami, problemami, strapieniami
  sam nie zajde nigdzie i o tym się juz przekonalem
  zapraszam was do mojego zycia.! dzialajcie swoje cuda chociażby z ukrycia. AMEN

  OdpowiedzUsuń
 18. Matko Najświętsza ja już nie umie rozmawiać z moim mężem, naucz mnie tego. Błagam cię o trzeźwość dla męża i syna i powrót synowej. Błagam o stałą, dobrą pracę dla nie lub męża byśmy mogli godnie żyć.Proszę dopomóż by w naszej rodzinie nie było przemocy, przekleństw i bluźnierstw gdyż jestem już na granicy wytrzymałości. Proszę o mądrość dla nas i o siły by to wszystko nieść. Mateczko prowadź nas do Chrystusa... błagam. I pomóż proszę Agnieszce i jej bliskim. Kocham Cię Maryjo, tak bardzo Cię kocham. Magdalena

  OdpowiedzUsuń
 19. O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami ,którzy się do Ciebie uciekamy.
  Mateczko ukochana zawierzam Ci moje życie. Błagam chroń je. Matko moja jeśli to jest zgodne z wolą Twego Syna proszę wyproś dla mnie cud w moim życiu , o który z pokorą i wielką nadzieją proszę Pana Jezusa. Matko nie opuszczaj mnie.

  OdpowiedzUsuń
 20. Matko Moja ratuj moją rodzinę.

  OdpowiedzUsuń
 21. Królowo Różańca Swiętego módl się za nami, wyproś nam łaski u Twojego Syna Jezusa Chrystusa! Chroń moją rodzine od zła, daj spokój, zabierz problemy, strach, stres. Daj pozytywne, spokojne rozwiazanie trudnych spraw i problemów.Ratuj nas! Jezu oddaje się Tobie, Ty się tym zajmij. A wszytskich którzy to czytaja z serca proszę choć o krótką modlitwę w naszej intencji. Dziekuję.

  OdpowiedzUsuń
 22. Matenko od cudownego medalika modl sie za moja rodzine a w szczegolnosci za moja corke Joanne aby szla prosta droga wybierala wszystko co dobre .Pozwol jej odnalezc droge do twojego serca daj jej zdrowie pomyslnosc w pracy i zdanie matury.Pomoz nam dziekuje za wszystko Bog zaplac za opieke. Iwona

  OdpowiedzUsuń
 23. Mateńko najukochansza,dziękuje za łaski jakie otrzymujemy i prosze Ciebie o opieke nad moja rodzina,Maryjo wspomóz nas łaską wyjscia z długów które mamy.Z całego serca prosze ciebie Maryjo,prowadz nas.

  OdpowiedzUsuń
 24. Matko tak bardzo Cię proszę o odwzajemnienie miłości Tomasza do mnie. Tak bardzo Go kocham . Moje serce cierpi chce z nim isc przez droge proszę wysłuchaj mnie Ty wszystko widzisz wiesz co dla mnie dobre.. ja już nie mam sił nie daje rady .. ciągle cierpie ale mam wiare i ufność w Ciebie . POCIESZ moje serce daj mi siłę błagam.

  OdpowiedzUsuń
 25. Matko od Cudownego Medalika miej w opiece dzieci moje .Prowadź je po ciężkich ścieżkach życia .Bądź im Matką całą ich drogę na ziemi.A mnie pozwól otoczyć się miłością mężczyzny którego kocham,Rozpal proszę jego serce i spraw aby zatęsknił.Za wszystkie łaski które od Ciebie otrzymałam ,te które pamiętam i te które mi umknęły Bardzo Dziękuję. Matko wstaw się za nami i wyproś łaski o które proszę,

  OdpowiedzUsuń
 26. Kochana Matko Niepokalana oraz Matko od Cudownego Medalika proszę o oświecenie i łaski podczas nauki do egzaminów i na egzaminach. Błagam o pozytywny ich wynik. Proszę o dar mocy w dniu 18 grudnia 2013 od godziny 11. Błagam o wypros mnie u Syna Twojego łaski potrzebne do zdania egzaminów. Jezu i Najświętsza Matko Ufam. Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 27. O MARYJO BEZ GRZECHU POCZETA MODL SIE ZA NAMI KTORZY DO CIEBIE SIE UCIEKAMY MARYJO POMOZ MI

  OdpowiedzUsuń
 28. O Maryjo bez grzechu Poczeta,Matko Cudownego Medalika pomoz mi znalezc prace i daj nam droge w duchu swietym abym mogla z synkiem gdzies znalezc bezpieczny dom w zdrowiu i bozym blogoslawienstwem.Pomoz temu co nas opuscil uwolnic sie z wiezow zemsty i uzaleznienchoroby aby jego serce otworzylo sie na milosc i spokoj..bez nienawisci i zla.skruszyl sie pokora bez pychy Dopomoz Mi i Synkowi zebysmy w tej ciezkiej chwili nie tracili nadzieji i szli z Toba i twoja opieka i odnalezli swoje miejsce na ziemi w szczesciu zdrowiu i w zaszczytnym miejscem dla Boga Bedac z tym co odszedl zawsze kpil bluznil i wysmiewal sie z naszej wiary,kosciola bluznil,Jednak ja wierna potajemnie skrapailam wszystko woda swiecona ,egzorcyzmowana sola olejem i pewnego dnia wyszedl 3 ty temu..bez slowa zabral rzeczy ..zostawiajac nas z niczym...Jezu Ufam Tobie.Marta

  OdpowiedzUsuń
 29. Panie Jezu prosze Cie w mojej intencji.Ty sie tym zajmij.Jezu ufam Tobie,Przez Najswietsza Maryje Cie prosze.

  OdpowiedzUsuń
 30. Dziękuję Ci Królu Wszechświata bo mnie wysłuchałeś. Dałeś mi to o co Cię tak gorąco i gorliwie prosiłam. Dałeś mi już tyle, że aż wstyd prosić o jeszcze, a ja potrzebuję Twojej pomocy, bo jestem słaba, bezradna i muszę mieć Kogoś do Kogo przyjdę i poproszę o pomoc i ratunek. Wiem, że Ty słuchasz kiedy zwracam się do Ciebie, wiem,że Ty wiesz o moim istnieniu, bo otrzymuję od Ciebie tyle łask, że mogę Cię tylko wielbić. Proszę Cię o dalszą opiekę, dziękuję za Miłość i Miłosierdzie Jezu Ufam Tobie, tylko Tobie.

  OdpowiedzUsuń
 31. ,śWIETA rITO,POMÓŻ NAM W UKOŃCZENIY STUDIOW PRZEZ SYNA. tO BYŁO PASMO WYRZECZEŃ, A NIE DOPROWADZIŁO DO UPRAGNIONEGO KOŃCA . WSTAW SIĘ DO PANA JEZUSA ZA tA BEZNADZIEJNĄ SPRAWĄ. BŁAGAM CIĘ

  OdpowiedzUsuń
 32. Matko Boża bądź przy Asi w chwili jej rozwiązania, spraw by urodziła ukochane zdrowe dzieciątko. Opiekuj się nią, by czas oczekiwania nie przedłużał się. Matko Boża, Panie Jezu ufam że będę wysłuchana. Dziękuje za wszystkie łaski jakimi nas obdarzasz.

  OdpowiedzUsuń
 33. Jezu Ufam Tobie zmiłuj się nad nami naucz mnie jak zaufać Tobie bezgranicznie Św Faustyno modl się za nami

  OdpowiedzUsuń
 34. Zaufałam Panu Bogu kiedy zostawił mnie mój narzeczony. Bardzo cierpiałam każdy dzień był pelen bolu i żalu. Wieczorem modliłam sie do Boga powtarzając Jezu Ufam Tobie. Szybko spotkałam na swojej drodze wspaniałego mężczyzne który został moim męzem i ojcem naszego syna. Dziś wiem ze taka była wola Boga on pokierował moimi scieżkami i wybrał to co dla mnie było lepsze. Jestem szcześliwa i wdzieczna za wszystkie łaski

  OdpowiedzUsuń
 35. Ratuj mnie Mateczko Kochana z wszystkich problemow jakie mnie mecza, ratuj moje coreczki kochane , pomagaj nam na kazdym kroku naszego zycia , spraw by zle Fatum ktore jest nad moja rodzina skonczylo sie , prosze mateczko zlituj sie i spraw by wszystkie sprawy dla mnie i moich dzieci zakonczyly sie pozytywnie , spraw bym z moim mezem jak najszybciej wrocila do polski i miala z czego zyc, byc z dzicmi naszymi ktore kocham i tesknie za nimi . Mateczko blagam spraw by moi zmarli rodzice byli w Niebie, Mateczko Blagam wypros u swego Syna Laski dla mnie i mojej rodziny , za Wszystko dziekuje , za wszystkie Laski dla mnie i mojej rodziny jakie do tej pory otrzymalam .Jezu Ufam Tobie, Ty sie tym zajmij wez moja rodzine i mnie w opieke .

  OdpowiedzUsuń
 36. Modlitwa o uzdrowienie

  http://mimj.pl/spotkania-dla-mlodych/
  http://mimj.pl/spotkania-otwarte/

  Miejsce szczególnych łask i uzdrowień.
  Dziękuję ci Panie za to tak wspaniałe miejsce.

  OdpowiedzUsuń
 37. Dziękuję Matko Przenajświętsza za trzeci rok trzezwości mojego męża Piotra i uratowanie naszego małżeństwa. Proszę o opiekę nad naszą rodziną o zdrowie dla naszych dwóch synów Pawła i Dawida. Chciałabym prosić Cię Matko Boża o to bym mogła urodzić jeszcze zdrową córkę. Gorąco Cię o to proszę amen.

  OdpowiedzUsuń
 38. O Maryjo blagam cie pomóż mi odzyskać męża żeby do nas wrócił.

  OdpowiedzUsuń
 39. Mamo Przenajświętsza dziękuję za opiekę,noszę Cudowny Medalik i z ufnością proszę Cię abyś pomogła zdać mi egzamin z matematyki.Opiekuj się mną i wspieraj mnie,kocham Cię nade wszystko.Amen

  OdpowiedzUsuń
 40. Motko cufowna niepokalana z ufnoscią i pokorą wołam do Ciebie o pomoc dla mojego męża pomóz mu z pracą wspieraj moja cała rodzine wskaż własciwą droge moim dzieciom i zeslij nam zdrowie.. Pomóz Maryjo ufam Tobie

  OdpowiedzUsuń
 41. Matenko odmien los moj i moich corek,daj laski o ktore blagam codziennie

  OdpowiedzUsuń
 42. Matko Najmilsza,Niepokalana uslysz me wolanie ,spraw aby moja malutka coreczka nie odeszla do domu Ojca w niebie ...

  OdpowiedzUsuń
 43. JEZU UFAM TOBIE, ŻE ZA WSTAWIENNICTWEM MATEŃKI NIEPOKALANEJ, UZDROWISZ MOJĄ CÓRKĘ ANITĘ NA CIELE I DUSZY. PROSZĘ WEŹ JA W OPIEKĘ. POMÓŻ UŁOŻYĆ JEJ ŻYCIE ZGODNIE Z TWOIMI PRZYKAZANIAMI.POZWÓL JEJ POCZUĆ TWOJĄ MIŁOŚĆ I OPIEKĘ. POMÓŻ TEŻ MOJEMU MĘŻOWI ZAŁATWIĆ POZYTYWNIE ŻYCIOWĄ SPRAWĘ. JEZU ZAJMIJ SIĘ TYM.

  OdpowiedzUsuń
 44. Jezu ufam Tobie.Jezu chroń nasz dom,pomóż nam uratować nasz dom od komornika,pomóż nam wyjść z naszych problemów finansowych.Jezu,ufam tobie.Jezu troszcz się Ty!Jezu Ty się tym zajmij!

  OdpowiedzUsuń
 45. Jezu ufam Tobie.Jezu chroń nasz dom,pomóż nam uratować nasz dom od komornika,pomóż nam wyjść z naszych problemów finansowych.Jezu,ufam tobie.Jezu troszcz się Ty!Jezu Ty się tym zajmij!

  OdpowiedzUsuń
 46. Mateńko najukokansza z całego serca 💕 Cie błagam prowadź mnie moje dzieci i mojego męża za rękę każdego dnia Prowadź tam gdzie chciałabys abyśmy dążyli zgodnie z Wolą Boża. Mateńko proszę Cię o nową pracę ale nie w kierunku tym co jestem obecną,abym znalazła taka pracę w której Pan chciałby abym pracowała zgodnie z jego wola.Prosze o siły do pracy i chęci,wiary że do pracy się nadaję i że jestem wartościowym człowiekiem,bo ich mibrak.Panie Błagam Troszcz się Ty.Panie Błagam Ty się tym zajmij.(u) <3 @):-

  OdpowiedzUsuń
 47. Mateńko najukokansza z całego serca 💕 Cie błagam prowadź mnie moje dzieci i mojego męża za rękę każdego dnia Prowadź tam gdzie chciałabys abyśmy dążyli zgodnie z Wolą Boża. Mateńko proszę Cię o nową pracę ale nie w kierunku tym co jestem obecną,abym znalazła taka pracę w której Pan chciałby abym pracowała zgodnie z jego wola.Prosze o siły do pracy i chęci,wiary że do pracy się nadaję i że jestem wartościowym człowiekiem,bo ich mibrak.Panie Błagam Troszcz się Ty.Panie Błagam Ty się tym zajmij.(u) <3 @):-

  OdpowiedzUsuń
 48. Mateńko Kocham Cię, Uwielbiam, Dziękuję za wszystkie łaski. Jezu Ufam Tobie <3 :-*

  OdpowiedzUsuń
 49. Mateńko Kocham Cię, Uwielbiam, Dziękuję za wszystkie łaski. Jezu Ufam Tobie <3 :-*

  OdpowiedzUsuń
 50. NAJUKOCHAŃSZA MOJA MATULU...Z WIELA GODNOŚCIĄ NOSZE TWOJ CUDOWNY MEDALIK,NIGDY SIE Z NIM NIE ROZSTAJE.Z CALEGO SERCA CI MATULU DZIEKUJE ZA WSZYSTKO,ZA TO ZE JESTES PRZY NAS,MNIE I MOICH DZIECIACH,ZECHRONISZ NAS,CZUWASZ NAD NAMI,OPIEKUJESZ SIE NAMI,BEZ CIEBIE MATULU WIEM ZE NIE DALA BYM RADY W NICZYM,,,BARDZO MOJE SPRAWY SA POWAZNE A TY CZUWASZBNAD TYM.BLAGAM CIE KOCHANA MATULU BODZ ZAWSZE NASXA POMOCA,BADZ PRZY NAS CALY CZAS.PRZEMIEN MOJE ZYCIE I ZYCIE SYNA,BYM TROCHE NA TWARZY MIALA USMIECHU.BLAGAM CIE O TO.

  OdpowiedzUsuń
 51. Św. Rito błagam uratuj moje małżeństwo i rodzinę,która jest dla mnie najważniejsza.Proszę o cud dla moich dzieci,aby miały szczęśliwy dom.Błagam o modlitwę.Amen.

  OdpowiedzUsuń
 52. Proszę ratuj moją rodzinę ,błagam o modlitwę,żeby mój mąż wrócił do nas.Amen

  OdpowiedzUsuń
 53. Matko Boża błagam o cud dla mojej rodziny,ratuj nas.Amen

  OdpowiedzUsuń
 54. Maryjo ,Matko Boża błagam uratuj moją rodzinę.Amen

  OdpowiedzUsuń
 55. Maryjo,Matko Boża błagam o modlitwę za przetrwanie mojej rodziny i małżeństwa.Amen.O szczęśliwy dom dla dzieci.

  OdpowiedzUsuń
 56. Maryjo,Matko Boża ratuj moją rodzinę i małżeństwo.Błagam o cud.

  OdpowiedzUsuń
 57. Dziękuję Ci Maryjo za udzielone łaski, Jezusowi za okazane miłosierdzie w trakcie choroby nowotworowej mojego synka, Duchowi Świętemu za sprostowanie tego co błędne. Przepraszam za swe niewierności i proszę o dalszą opiekę. Maria

  OdpowiedzUsuń
 58. Matko Boża proszę wstaw się o cud dla mojej rodziny.Amen.

  OdpowiedzUsuń
 59. Maryjo,Matko Boża proszę o miłosierdzie dla mojej rodziny,aby dzieci miały szczęśliwy dom.Proszę ratuj moje małżeństwo.Amen

  OdpowiedzUsuń
 60. Matko Boża proszę uratuj moje małżeństwo.Amen.

  OdpowiedzUsuń
 61. Matko Przenajświętsza proszę o cud miłosierdzia, błagam uratuj moje małżeństwo, ocal moją rodzinę.Amen.

  OdpowiedzUsuń
 62. Matuchno ratuj moją rodzinę przed bankructwem i stresem. Pomóż mojemu mężowi znaleźć pracę i wyjść z długów. Obdarz nas zdrowiem.

  OdpowiedzUsuń
 63. Matko Boża proszę uratuj moje małżeństwo i rodzinę.Ocal moją rodzinę.Błagam o cud.Amen.

  OdpowiedzUsuń
 64. Matko Boża, błagam aby mój mąż wrócił do mnie i do dzieci.Błagam o miłosierdzie.Amen.

  OdpowiedzUsuń
 65. Najukochańsza Matko,Matko Boża proszę Cię o zdrowie mojej kuzynki Stasi jest po operacji tętniaka,miała udar i wylew,jest w śpiączce farmakologicznej,błagam pomóż jej.Wyproś u swego syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa łaske zdrowia dla niej.Amen

  OdpowiedzUsuń
 66. Błagam o ratunek dla mojej rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 67. Matko Boża błagam o ratunek dla mojego małżeństwa i rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 68. Maryjo, Jezu, Boże, przepraszam za swe grzechy. Staram sie zmienic, nawrocic, jak tylko moge ale szatan sie wscieka i coraz bardziej probuje mnie oddalac. Im bardziej sie modle, i staram sie byc dobra tym jest mi ciezej. Nie moge sie pogodzic z tym ze synek ma autyzm. Wiem ze gdyby nie jego choroba nie probowalabym sie nawrocic, modlic,tylko zyla bym z dnia na dzien bez Boga. Prosze o uzdrowienie mojego dziecka, aby mowil i prawidlowo sie rozwijal. Umacniaj mnie Panie abym juz nigdy nie zeszla na zla droge. Miej ma rodzine w swojej opiece Maryjo.

  OdpowiedzUsuń
 69. Matko Boża błagam o cud miłosierdzia dla mojego małżeństwa,żeby moje dzieci miały szczęśliwy dom.Amen.

  OdpowiedzUsuń
 70. Maryjo Matko Boza Przenajswietsza,prosze z calego serca,upros mi u Boga łaske aby znow polaczyla mnie miloscia z Jakubem,ktorego bardzo kocham.Prosze jeszcze Matko ukochana o dobra prace bo czekam juz tak dlugo...Wierze,w Twoja pomoc i Twoja dobroc serca.Ogromnie prosze,wysluchaj mnie i wypros mi u Pana łaske.Dziekuje Ci swoim sercem❤

  OdpowiedzUsuń
 71. Panie Boże błagam o ratunek dla mojej rodziny.Amen.

  OdpowiedzUsuń
 72. Maryjo błagam pomóż mojej córce aby ukochany chłopak wrócił do niej i by byli szczęśliwi
  Błagam

  OdpowiedzUsuń
 73. Maryjo błagam pomóż mojej córce aby ukochany chłopak wrócił do niej i by byli szczęśliwi
  Błagam

  OdpowiedzUsuń
 74. Matko Boża błaga uratuj moją rodzinę. Amen

  OdpowiedzUsuń
 75. Swieta Rito dopomoz mi...tak bardzo pragne zeby moj ukochany wrocil...Blagam dopomoz

  OdpowiedzUsuń
 76. Matko Boża błagam o cud miłosierdzia dla mojej rodziny.Amen.

  OdpowiedzUsuń
 77. Kochana Matko , moje serce cierpi i martwi się o córkętóra pogubiła się w zyciu. Proszę Cie Matuchno o opamiętanie się i o powrót na drogę prawdy Bozej. Prosze o dobrą miłośc dla niej .Ty Matuchno wiesz najlepiej co dla nas jest dobre. Wstaw się prosżę za Madzią u Twojego miłosiernego Syna by wyrwał ją ze szponów ciemności a wlał w jej serce Bożą miłośc i dobro. Jezusie Synu Boga uratuj ją proszę, tylko Ty to możesz. Uratuj moje dziecko Matuchno.

  OdpowiedzUsuń
 78. Proszę cię Jezu uratuj nasze małżeństwo Grzegorza i Agnieszki. Proszę ty się tym zajmnij

  OdpowiedzUsuń
 79. Matko Cudownego Medalika BŁAGAM, BŁAGAM ratuj, wyzwól mnie z tego potwornego cierpienia....miłosierdzia Mateńko Kochana!TY SIĘ TYM WSZYSTKIM ZAJMIJ, PROSZĘ..... !!!!!!!!!!!

  OdpowiedzUsuń
 80. Jezu ufam Tobie,Jezu Tysie tym zajmij.
  Jezu,Swieta Rito wyproscie u swego ojca laski dla mnie.Uratujcie moje malzenstwo od rozpadu a takze zeby moj maz wspieral mnie w trudnych dla mnie teraz chwilach.Wierze w wasza moc.Zajmijcxie sie tym

  OdpowiedzUsuń
 81. blagam o odmiane zycia mojego i mojej rodziny o wyjscie z trudnej sytuacji finansowej,o zdobycie pieniedzy przez prace i wyjscie z tych wszystkich problemow i sile na kazdy dzien, zeby corki pozakladaly rodziny i wyszly z domu rodzinnego,o pozytywne badania i leczenie

  OdpowiedzUsuń
 82. Matko Boża prosze o pomoc w moim cierpieniu i żalu. Pomóż zrozumieć i wybaczyć jeśli ta miłość nie ma już sensu.

  OdpowiedzUsuń
 83. Matko Boża proszę uratuj moje małżeństwo.Amen.

  OdpowiedzUsuń
 84. Matko Boza. Matko Moja. Przepraszam za moje grzechy. Dziękuję za laski jakich juz dostapilam ja i moi bliscy.proszę Cię Mamo Najlepsza udzieł laski zdrowia dla mojego taty i dla mnie. Daj wytrwałość i siłę w dźwiganiu codziennego krzyza. Proszę o nawrucenie mojego męża i błogosławieństwo naszej miłości. Otoczenie opieka moje dzieci by ich serca było zawsze pełne miłości i wiary. Kocham Cię Maryjo i w Twoja opiekę się oddaje.Amen.

  OdpowiedzUsuń
 85. MATECZKO KOCHANA PROSZĘ O POMOC WYLECZENIA Z CHOROBY ALKOCHOLOWEJ MOJEGO BRATA IMOIEJ MAMY ŻEBY NIE PALILA PAPIEROSOW BO JEST CHORA KOCHAM Cię i opiekoj się nami Amen

  OdpowiedzUsuń
 86. Mateczko dziękuję za wszystko co mam i proszę Cię z całego serca o wyleczenie mojej mamy z chorobi ajschajmera lub jej zatrzymanie i opiekę nad nią Amen

  OdpowiedzUsuń
 87. Kochana Matko Boża uratoj Ani małżeństwo i otocz ich swoją opieką Amen

  OdpowiedzUsuń
 88. Kochana Matko Boża uratoj Ani małżeństwo i otocz ich swoją opieką Amen

  OdpowiedzUsuń
 89. Kochana cudowna Matko blagam Cię o uzdrowienie Szymona daj mu zdrowie i spraw aby prawidlowo się rozwijał Blagam Cie i dziekuje za wszystkie otrzymane łaski Kocham Cię Matenko pomoz mi

  OdpowiedzUsuń
 90. MATUCHNO OD CUDOWNEGO MEDALIKA PROSZE O OPIEKE TWOJA I POMOC W TRUDNYCH SPRAWACH ZAWODOWYCH ZABIERZ OD NAS TROSKI KLOPOTY PROBLEMY DAJ NAM NOWE DOBRE DALSZE ZYCIE ABY BYLO MALO LEZ I SMUTKU PROSZE BLAGAM CIEBIE O ABYS CHRONILA MOJA RODZINE DZIEKUJE BOZE NIE OPUSZCZAJ NAS

  OdpowiedzUsuń
 91. Kochana Matenko blagam o pomoc w rozwiazaniu mojej sytuacji rodzinnej o zdrowie i prawidlowy rozwoj moich wnuków o zdrowie dla calej rodziny Matenko dziękuję za wszystkie otrzymane łaski Opiekuj się nami nieustannie

  OdpowiedzUsuń
 92. Mateńko proszę o nieustanną opiekę nad moim synem i jego rodziną daj mu zdrowie cierpliwość i pracę aby mógł spokojnie żyć w nowym domu ze swoją rodziną Proszę o wzmocnienie jego wiary

  OdpowiedzUsuń
 93. Matko ukochana miej w opiece mojego ukochanego wnuka Strzez go od złego czuwaj nad nim nieustannie zachowaj w zdrowiu

  OdpowiedzUsuń
 94. Matenko blagam o nieustanna opiekę nad moim ukochanym wnukiem strzez go od zlego czuwaj nad nim nieustannie Jezu Ufam Tobie

  OdpowiedzUsuń
 95. Mamo Najukochańsza dziękuję za to co mam, za rodzinę Ci dziekuje a proszę tylko i aż o zdrowie dla nas.
  W Tobie nadzieja.

  OdpowiedzUsuń
 96. W naszym prostym zyciu milosc odgrywa bardzo szczególna role. Teraz jestesmy w stanie uczynic twoje zycie milosne zdrowym i nie ma miejsca na zadne klopoty. Wszystko to jest mozliwe dzieki AGBAZARA TEMPLE OF SOLUTION. Pomógl mi rzucic zaklecie, które przywrócilo mojego zaginionego kochanka z powrotem na 48 godzin, które zostawily mnie dla innej kobiety. mozesz takze skontaktowac sie z nim ( agbazara@gmail.com ) lub WhatsApp / Call: ( +2348104102662 ), i byc szczesliwym na wieki, tak jak teraz z jego doswiadczeniem.

  OdpowiedzUsuń
 97. Matko proszę o nieustanną opiekę nad moimi dziećmi wnukami rodzicami rodzeństwem i mną proszę chroń nas od zła i mniej nas w swojej opiece kocham Cię i ufam Ci

  OdpowiedzUsuń